Luxuskosmetik

Szukaj
Close this search box.

Polityka Prywatności Serwisu

 

Wstęp

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, prowadzącego sklep internetowy z kolagenem (dalej: „Sklep”).

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca: [nazwa firmy], adres siedziby: [adres], NIP: [numer NIP], REGON: [numer REGON].

Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu.

Dane osobowe Klientów mogą być również przetwarzane w celu marketingowym, w tym w celu przesyłania Klientom informacji o nowych produktach i usługach oferowanych przez Sprzedawcę.

Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klientów w celu zapewnienia bezpieczeństwa Sklepu oraz ochrony przed oszustwami i nadużyciami.

 

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów, które Klienci podają podczas składania zamówienia w Sklepie, w tym:

imię i nazwisko,  Oksana Honc

adres zamieszkania, Kraków 31-241 ul.Aleja 29 Listopada 193A | 9

numer telefonu, +48 574 841 569

adres e-mail, oksanahonc2020@gmail.com

numer NIP (w przypadku zamówień na rzecz firm).

W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowych, Sprzedawca przetwarza również adres e-mail Klienta w celach marketingowych.

 

Podmioty, którym przekazywane są dane osobowe

Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Sprzedawcą w celu realizacji umów sprzedaży oraz w celach marketingowych.

Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane uprawnionym organom na ich żądanie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

  • 6 Prawa Klientów w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Klienci mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Klienci mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych.

Klienci mają prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. Klienci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umów sprzedaży oraz w celach marketingowych, nie dłużej jednak niż do momentu wycofania przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe Klientów mogą być przechowywane przez dłuższy okres, jeśli jest to wymagane przez przepisy prawa lub jeśli jest to konieczne dla dochodzenia roszczeń.

 

Zasady ochrony danych osobowych

 

Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych Klientów przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy Sprzedawcy oraz podmioty współpracujące z nim w zakresie realizacji umów sprzedaży i działań marketingowych.

 Zmiany polityki prywatności

Polityka prywatności może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zmiany sposobu przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę.

Aktualna wersja Polityki prywatności jest zawsze dostępna na stronie internetowej Sklepu.

Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę, Klienci mogą skontaktować się z nim za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [adres e-mail Sprzedawcy].