Luxuskosmetik

Szukaj
Close this search box.

Regulamin Sklepu Internetowego

§1 Definicje


1.Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem URL [adres strony internetowej sklepu], prowadzony przez [nazwa firmy prowadzącej sklep].

2.Sprzedawca – firma [nazwa firmy sprzedającej], właściciel sklepu internetowego.

3.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w sklepie internetowym.
4.Kolagen – suplement diety zawierający kolagen.


§2 Dane sprzedawcy


1.Firma [nazwa firmy sprzedającej] luxuskosmetik
2.Adres siedziby: [adres siedziby] Kraków 31-241 ul.Aleja 29 Listopada 193A | 9
3.Numer telefonu: [numertelefonu] +48 574 841 569
4.Adres e-mail: [adres e-mail] oksanahonc2020@gmail.com
5.Numer NIP: [numer NIP]
6.Numer REGON: [numer REGON]
7.KRS: [numer KRS]
8.Kapitał zakładowy: [kapitał zakładowy]


§3 Postanowienia ogólne


1.Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym sprzedawcy.
2.Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wyłącznie na terenie Polski.
3.Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu przed dokonaniem zakupów.
4.Zamieszczanie na stronie sklepu internetowego informacji o produkcie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
5.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.


§4 Składanie zamówień


1.Zamówienia można składać przez stronę internetową sklepu lub drogą mailową na adres [adres e-mail].
2.W celu złożenia zamówienia Klient musi zarejestrować się na stronie sklepu internetowego, podając następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
3.Zamówienie zostaje złożone w momencie otrzymania potwierdzenia przez Klienta na adres e-mail podany przy rejestracji.
4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku towaru na magazynie lub w przypadku wystąpienia innych przyczyn utrudniających realizację zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Klientowi wpłaconą kwotę w terminie 14 dni roboczych.

§5 Płatności


1.W sklepie internetowym Sprzedawcy istnieją następujące formy płatności: przelew bankowy
2.W przypadku wyboru płatności przelewem, Klient zobowiązany jest dokonać wpłaty na konto Sprzedawcy w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty w terminie, zamówienie zostanie anulowane.
3. W przypadku wyboru płatności kartą płatniczą, Klient zostanie przekierowany do bezpiecznej bramki płatniczej, gdzie dokona płatności.
W przypadku wystąpienia problemów z płatnością, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

§6 Dostawa


Koszt dostawy jest zależny od wybranej formy płatności oraz formy dostawy.
Dostawa realizowana jest przez firmy kurierskie lub Pocztę Polską.
Termin dostawy zależy od wybranej formy dostawy i wynosi zazwyczaj od 1 do 3 dni roboczych od daty wysyłki.
W przypadku braku możliwości dostarczenia przesyłki, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.

§7 Reklamacje


Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej wadliwego produktu lub niezgodności towaru z umową.
Reklamację należy zgłosić drogą mailową na adres [adres e-mail] w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.
W zgłoszeniu reklamacji Klient powinien podać swoje dane osobowe, numer zamówienia, opis reklamowanego towaru oraz przyczynę reklamacji.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformowania Klienta o sposobie rozwiązania problemu.

§8 Odstąpienie od umowy


Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, bez podania przyczyny.
Odstąpienie od umowy powinno być złożone w formie pisemnej na adres [adres siedziby sprzedawcy] lub drogą mailową na adres [adres e-mail] w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.
Towar musi zostać zwrócony na adres [adres siedziby sprzedawcy] w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Sprzedawca zwróci Klientowi wpłaconą kwotę za towar w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru.

 

§9 Postanowienia końcowe


Wszelkie spory wynikłe z umowy sprzedaży regulowane będą przez prawo polskie.
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek problemów związanych z realizacją zamówienia, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą drogą